•  

Nasze usługi

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu:IMG (3)

 • Prawa cywilnego: sprawy spadkowe (zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku), sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, rozgraniczenie, służebności przesyłu, ustanowienie drogi koniecznej), zobowiązania (sprawy odszkodowawcze, pozew o zapłatę, sporządzanie umów cywilnoprawnych).
 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego: rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, opieka i kuratela, podział majątku wspólnego, ustroje majątkowe małżeńskie).
 • Prawa karnego: obrona przed sądami powszechnymi w Polsce, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja oskarżyciela prywatnego, posiłkowego, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego (Prokuratura), sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji, system dozoru elektronicznego, wnioski o zatarcie skazania, o rozłożenie kary grzywny na raty.
 • Prawa wykroczeń: sprawy związane z wykroczeniami.
 • Prawa gospodarczego i upadłościowego: rejestracja spółek prawa handlowego, zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, obsługa prawna przedsiębiorców, dochodzenie zapłaty należności, likwidacja spółek prawa handlowego, postępowanie upadłościowe, sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu.
 • Prawa administracyjnego: odwołania od decyzji administracyjnych, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentowanie przed organami, urzędami i sądami administracyjnymi.
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: sprawy związane z rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, dochodzenie roszczeń od pracodawcy, odwołania od decyzji ZUS-u, reprezentowanie przed sądami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria Adwokacka zajmuje się również dochodzeniem roszczeń, a w szczególności zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi i wypadkami w gospodarstwie rolnym.

Prowadzimy postępowania o zwrot nadpłaty w związku z wydaniem karty pojazdu.

 

Przedsiębiorcy

Kancelaria oferuje obsługę prawną przedsiębiorców z zakresu:

 • opiniowania sporządzania umów,
 • udzielania porad i opinii prawnych,
 • prowadzenia spraw sądowych,
 • stałej obsługi prawnej.

Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu w celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania szerszych informacji na temat naszych usług!